Czy masz ukończone 18 lat?

Czy masz ukończone
18 lat?

 

Polityka prywatności

Polityka prywatności firmy SULIMAR SP. Z O.O. 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest Sulimar Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XX Wydział Gospodarczy Sądu rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi pod numerem 0000138175, NIP 7710100275 , ul. Browarna 5, 97-300 Piotrków Tryb.,

zwana dalej ,,Sulimar’’ lub „firmą”.

Strona internetowa www.cornelius.pl została stworzona do umożliwienia konsumentom, osobom i podmiotom zainteresowanym współpracą z Firmą zapoznania się z działalnością Naszej Firmy, Naszymi Wyrobami i świadczonymi usługami. Dlatego powierzenie danych osobowych będzie mieć miejsce, co do zasady, dla potrzeb komunikacyjno-informacyjnych. Nie wykluczamy jednak, że z czasem może być wykorzystana również do zawierania umów, ich realizacji, składania reklamacji oraz organizowania akcji promocyjnych.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ 

Przed korzystaniem z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Państwa danych osobowych. Państwa dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem firmy i świadczeniem przez nią usług. Będziemy prosić o podanie jedynie tych danych, jakie będą niezbędne ze względu na rodzaj i cel ich pozyskania. 

Sulimar nie stosuje tzw. profilowania kwalifikowanego, polegającego na podejmowaniu zautomatyzowanych decyzji wywołujących wobec Państwa skutki prawne lub istotnie mogących na Państwa wpływać.

Nie będziemy przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ( poza UE ) lub organizacji międzynarodowej

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się Państwo zdecydują, może to być:

 • udzielenie informacji w odpowiedzi na zadane przez Panią/ Pana zapytanie wysłane na adres mailowy, przesłanie materiałów dotyczących Wyrobów i usług,
 • świadczenie usług oferowanych przez Firmę,
 • realizacja Państwa zamówień przez Firmę,
 • składania opinii, uwag i reklamacji dotyczących naszych Wyrobów
 • uczestnictwa w akcjach promocyjnych organizowanych przez lub w imieniu Firmy.

Podstawa przetwarzania:

 • zawarcie umowy i realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • ciążący na Firmie obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • Państwa zgoda wyrażona, jeżeli jest konieczna (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 •  prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

 • Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane może to być brak możliwości utrzymania kontaktu, zawarcia umowy lub uczestniczenia w akcjach promocyjnych.

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Państwa zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA 

Państwa dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący Firmę do przetwarzania danych,
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Firmę przez którąkolwiek ze stron,
 •  zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą.

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

PAŃSTWA UPRAWNIENIA 

Przysługuje Państwu prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych
 • ich sprostowania
 • usunięcia
 • ograniczenia przetwarzania

A także prawo:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora

Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw prosimy o kontakt na adres Sulimar Sp. z o.o., ul. Browarna 5, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Jeśli Państwo uznają, że państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CIASTECZKA 

Nasz strona internetowa, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji strony
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

Na stronie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji
 • statystycznym
 • marketingowym
 • udostępniania funkcji strony

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. 

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH 

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane na podstawie umowy o powierzenie danych. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

 • podmiot realizujący dostawę towarów,
 • dostawca płatności,
 • hostingodawca,
 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia strony internetowej,

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM 

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail:
info@cornelius.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • Firma udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

kontakt z nami